Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Økoplan erstatter driftsbeskrivelsene

LANDBRUK: Heretter skal alle som legger om til økologisk landbruksproduksjon utarbeide en økoplan. (saka er henta fra www.debio.no)

Økoplanen, som erstatter de tradisjonelle driftsbeskrivelsene, skal være bondens eget plandokument. Den skal utarbeides av alle som søker om sertifisering for økologisk landbruksproduksjon, og den vil være utgangspunktet for den årlige økologikontrollen. Planen skal vise hvordan gården skal drives økologisk, med tanke på produksjoner, omfang og driftsmåte. LES MER