Emne

Plantevernplan 2014

For å sikre vellykka økologisk fruktdyrking er det ein forutsetning at grunnleggande faktorar er best mulige og at ein sett inn tiltak til rett tid.

Plana er satt opp av Føregangsfylket for økologisk frukt og bær, Fylkesmannen i Hordaland og Sogn og Fjordane ved Gunnhild Jaastad, Eivind Vangdal m.fl frå Bioforsk, med kommentarar frå rådgivarar i Norsk Landbruksrådgjeving og fruktdyrkar. Vi tek gjerne imot rettingar og forslag til forbetringar.

Planane vert revidert årleg (eller oftare om nødvendig) etter som vi får meir kunnskap og erfaring med økologisk fruktdyrking.

Du kan laste ned hele plana Plantevernplan for økologisk frukt 2014 eller kvar for seg under.