Emne

Frukt og bær

 • Økologiske epler holder seg friske med bakepulver og svovel

  Riktig sprøyteteknikk og økologiske sprøytemidler får bukt med skurv.

  (10.12.2013)
 • Bringebærdyrking i økologisk landbruk

  Bringebærdyrking er på frammarsj i Noreg. Det er rom for auke i den økologiske produksjonen av bringebær. Mange forbrukarar ønskjer å kjøpa usprøyta bringebær.

  (06.06.2012)
 • Jordbærdyrking i økologisk landbruk

  Mange forbrukarar ønskjer å kjøpa usprøyta jordbær og det burde derfor vere rom for ein vesentleg større andel økologisk jordbærproduksjon her i landet. Jordbær er den viktigaste bærveksten i Norge, men økologiske produksjonen utgjer ein svært liten del.

  (29.02.2012)
 • -Temaark om bærdyrking

  Fleire temaarka om økologisk bærproduksjon er no lagt ut på Agropub. Her finn du tema som til dømes, plasttunellar for dyrking av økologisk bær og jordekke i økologisk bærdyrking med meir. Temaarka er i PDF-filer  og kan lastast ned og skrivast ut.

  (07.04.2011)
 • Plantevernplan 2014

  For å sikre vellykka økologisk fruktdyrking er det ein forutsetning at grunnleggande faktorar er best mulige og at ein sett inn tiltak til rett tid.

  (03.05.2011)
 • Plantevern og plantehelse i økologisk frukt og bær:
  • Ugras og ugraskontroll i den økologiske frukthagen

   Les om generelle forhold ved fruktdyrking - eller ugrasregulering, forbyggende tiltak og direkte tiltak mellom og i frukttrea og om spesielle forhold ved de ulike fruktslagene.

   (13.07.2011)
  • Plantesjukdomar og kontroll av desse

   Les om sjukdomar i eple, pære, plomme og søtkirsebær. Her skriv Dag Røen, Arne Stensvand og Jorunn Børve omskadegjerarar, symptom, livssyklus og skadepotensial. Dette kapitlet omhandler forebyggande og direkte tiltak.

   (13.07.2011)
  • Skadedyr og skadedyrkontroll i økologisk fruktdyrking

   Last ned pdf om forebyggande og direkte tiltak mot skadedyr i økologisk dyrking av eple, pære, plomme og søtkirsebær. Les om biologi og livssyklus hos dyra. Symtoma Skadedyra er omtala. Symptoma dei gjev, førekomst, skadepotensial, biologi og livssyklus.

   (13.07.2011)
  • Økologisk dyrking av jordbær

   Les om anbefalinger til forkultur og forbehandling for å minske ugrastrykket. Valg av plantemateriale og planting.Forebyggende og direkte tiltak, sjukdommer og virus. Betraktninger om skadedyr og gjennomgang av de viktigste skadedyra med deres biologi, skadepotensial og direkte tiltak mot angrep.

   (13.07.2011)
  • Økologisk dyrking av bringebær

   Her kan man lese om ugras og ugraskontroll.  Valg av sorter, de viktigste sjukdommene og virus. Forebygging av skadedyrs angrep og kontroll av dette.

   (13.07.2011)
  • Økologisk dyrking av Ribes (solbær, rips og stikkelsbær)

   Her kan man lese om etablering av bærbusker og tiltak mot ugras i kulturene. De viktigste sjukdommene i Ribes, symptomer, skadepotensial og kontroll av disse. De viktigste skadedyrene i Ribes, kjennetegn, biologi, skadepotensial og kontroll.

   (13.07.2011)
  • Økologisk dyrking av hageblåbær og bjørnebær

   Her kan man lese om forholdvis nye kulturer i Norge. Det omhandler ugras, sjukdommer og skadedyr.

   (13.07.2011)
 • Bygg nyttedyrhoteller til frukthagen-

  I den økologiske frukthagen er det viktig å tilrettelegge for nyttedyr. I vinter kan du bygge nyttedyrhoteller. Oppskiftene finner du her på Agropub. Nyttedyrene er viktige for å redusere skadegjørere. Økologi handler også om å ta vare på det biologiske mangfoldet. Da er dyrene i seg selv verdifulle.

  (30.11.2011)
 • Fleire vegar til større volum-

  Fruktdyrkar Tone Ness meiner det er mogeleg å nå målet om to tonn økologiske eple per dekar på sin gard.

  (28.05.2015)