Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Mer matomsorg med økosatsing

Prosjekter som skal stimulere til økt bruk av økologiske råvarer i storhusholdning fører til mer matomsorg, sier prosjektleder Liv Solemdal ved Bioforsk Økologisk.

Med matomsorg mener jeg omsorg for råvarene, miljøet, omsorg for matlaginga og måten maten blir servert på, sier Solemdal. Hun bygger på erfaringene fra flere store prosjekter både i inn- og utland. Flere av prosjektene har hatt følgeforskning som underbygger påstandene.

Et omfattende europeisk prosjekt (iPOPY) fant ut at den mest vellykkede innføringen av økologisk skolemat har vært i land der matkultur er svært viktig og kvalitet blir sterkt vektlagt.

 

Bærekrafting utvikling

- Økologisk mat er ypperlig utgangspunkt for undervisning om bærekraftig utvikling, mat- og måltidskultur, råvarekunnskap og plantedyrking i skolehage, sier Solemdal.

Hun understreker at innføring av økologisk mat som har vært mest vellykka, er der en har satt den økologiske satsinga inn i en større strategi. Det kan for eksempel være at kjøkkenet kobler de økologiske råvarene til det å lage mest mulig mat fra grunnen av. Eller en strategi på å bruke mat fra egen region og variere menyen etter sesong.


Rådgiver Liv Solemdal har erfaring med flere store prosjekter, og ser at offentlig sektor kan spille en viktig rolle for å få til et mer bærekraftig forbruk. Bærekraften i matvaresystemet påvirkes av alt fra produksjon, foredling, grossist, storhusholdning og til spisegjester.


Hvor bærekraftig matvaresystemet er, vet vi ikke før maten er spist. Forbrukerleddet må være med i regnestykket. Storhusholdninger, enten det gjelder skolemat, private kantiner, sykehus eller andre institusjoner, må ha en helhetlig tilnærming til måltidet. Det finnes mange gode eksempler på at de økologiske råvarene styrker visjonen om det gode måltid. Mer mat blir laget fra grunnen i kjøkken som innfører økologisk mat, og kokkene må bruke sine grunnleggende ferdigheter om matlaging. Gode eksempler på at økologisk mat inngår som del av en større måltidsstrategi, er den danske private kantinekjeden Meyers kantiner og den sterke offentlige satsingen på god institusjonsmat i København, gjennom kompetansetilbudene fra København Madhus (se lenker).

LES HELE SAKA på www.bioforsk.no