Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Foredraga fra fagseminaret 2011 lagt ut

Bioforsk Økologisk kunne tilby deltakerne på fagseminaret til bladet Økologisk landbruk et spennende og omfattende program. Fagseminaret ble arrangert på Tingvoll 9. og 10. mars 2011. Vi har nå lagt ut foredraga