Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Økt økologisk produksjon, men redusert salg

Den totale produksjonen av økologisk mat økte i 2010. Men salget i butikkene gikk tilbake. Etter flere års vekst var det en nedgang i verdien av den økologiske omsetningen i 2010. Dette gjelder de fleste varegruppene. Også andelen økologisk av den totale matomsetningen viser en svak nedgang.

Det ble produsert mer økologisk melk, korn og grønnsaker i 2010, mens produksjonen av kjøtt og egg gikk tilbake. Det viser en rapport om økologisk produksjon og omsetning som Statens landbruksforvaltning presenterte i dag.

2010 er det første året hvor det er registrert en nedgang i omsetningsverdien av økologiske matvarer. Generelt viser salgsutviklingen i dagligvarehandelen at økonomi har påvirket handlelisten i større grad enn før. Det er lavpriskjedene som vinner fram, noe som begrenser hvilke produkter som havner i forbrukernes handlekurv.

Last ned hele rapporten fra www.slf.dep.no.

Det er størst omsetning av økologiske meieriprodukter, men her var det også en nedgang i 2010. Dernest følger grønnsaker og kornprodukter og bakervarer, som til sammen utgjør 55 prosent av all omsetning av økologiske matvarer i dagligvare- og helsekostforretninger. Nedgangen i den totale omsetningsverdien kan delvis tilskrives at et brødslag som hadde stor markedsandel er trukket fra markedet. Dette gir store utslag på den totale økologiske omsetningen.

(Denne saka er henta fra Statens Landbruksforvalting sine nettsider). LES mer  og hele teksten på www. slf.dep.no

Les også: Alternative omsetningskanaler må styrkes (www.oikos.no)