Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Miljøregnskap for importert økologisk mat-

Ny  dansk doktorgrad

I sin doktorgard tar danske Marie Trydeman Knudsen ved Department of Agroecology and Environment, Research Centre Foulum for seg produksjon og eksport av økologiske produkter fra utviklingsland. Hun viser blant annet at økologisk produksjon kan gi utviklingslandene økonomiske og miljømessige fordeler. Doktograden til inneholder også sammenligning av små og store økologiske appelsinbedrifter. Der er det funnet signifikant lavere drivhusgasemissioner, eutrofiering og kobberforbruk per hektar på små plantasjer sammenlignet med store økologiske appelsinplantasjer.

LAST NED HELE DOKTOGRADEN