Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Fortsatt tillatt med natriumformiat i ensileringsmidler

Mattilsynet har besluttet å akseptere bruk av ensileringsmidler med natriumformiat i økologisk produksjon inntil videre.

Natriumformiat står ikke oppført i økologiforordningens liste over kjemiske stoffer som kan brukes til ensilering. Nå har Mattilsynet likevel besluttet å videreføre en aksept for bruken av ensileringsmidler basert på natriumformiat.

 

Foto: Steffen Adler, Bioforsk
Mattilsynet besluttet å videreføre en aksept for bruken av ensileringsmidler basert på natriumformiat. Foto: Steffen Adler, Bioforsk

{F6AA7E35DF5C}

{F6AA7E35DF5C}

{F6AA7E35DF5C}

 

{F6AA7E35DF5C}

Bakgrunnen for dette er at bruken av syrebaserte ensileringsmidler i økologisk produksjon er viktig for fôrkvaliteten, spesielt i nedbørsrike områder. Bransjen har siden i fjor forsøkt å finne alternativer til bruk av ensileringsmidler basert på natriumformiat, men har foreløpig ikke klart å finne et godt alternativ. Maursyre er tillatt i økologisk produksjon, men er et lite reelt alternativ av HMS-hensyn. Det finnes per i dag derfor få godkjente alternativer til natriumformiatbaserte midler som fungerer tilfredsstillende i økologisk produksjon. (saka er henta fra www.debio.no)

LES MER på Debio

LES MER på Mattilsynet