Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Ny økologiforskrift

Landbruks- og matdepartementet vil snart fastsette ny økologiforskrift. Forslag til ny forskrift var ute til høring i fjor. I denne høringen ble det stilt spørsmål om bruk av kobber som plantevernmiddel i økologisk frukt- og bærdyrking i Norge. EU-forordningen tillater bruk av slike midler.

Det er imidlertid et mål i EU-forordningen at kobbermidler skal fases ut, og tillatt mengde har blitt gradvis redusert.

Økologiske eplerFoto: Grete Lene Serikstad

Per i dag er det ikke tillatt å bruke kobber i økologisk landbruk i Norge, på grunn av nasjonale bestemmelser på dette. Meningene om dette er delte. På oppdrag fra Mattilsynet og Regelverksutvalget for økologisk produksjon har  rådgiver Grete Lene Serikstad ved Bioforsk Økologisk skrevet en utredning om bruk av kobber i økologisk frukt- og bærdyrking. Utredningen tar for seg bruk av kobbermidler i konvensjonelt landbruk i Norge, skadeeffekter av kobber, regelverk om bruk av kobber i ulike land, forebyggende og direkte planteverntiltak i økologisk frukt- og bærdyrking, og forslag til hvordan en kobbermidler eventuelt kan brukes i økologisk dyrking i Norge.

{F6AA7E35DF5C}HØRING 2010

Kobber som plantevernmiddel i økologisk frukt og bær i Norge (pdf rapport)

Nøkkelord:

økologisk