Husdyrhald & fôring

Reproduksjon

  • Reproduksjon-

    Kjøtt er hovedproduktet fra svineproduksjon, og økonomien i produksjonen avgjøres først og fremst av antall kg kjøtt som leveres. Dette er igjen avhengig av hvor mange smågriser en får fram til slakting.