Husdyrhald & fôring

Innreiing og oppstalling

  • Innreiing og oppstalling

    Driftsbygning og innreiing til geit skal vere tilpassa dyras behov og naturlege åtferd. Det bidrar til god helse og dyrevelferd i besetninga.