Husdyrhald & fôring

Slaktekvalitet

  • Slaktekvalitet-

    EUROP-systemet, som vert brukt ved klassifisering av slakt, verdsett slaktet etter mengde kjøtt, feitt og bein i slakteskrotten.