Husdyrhald & fôring

Økologisk sauehold - kort innføring

  • Økologisk sauehald - kort innføring

    Val av driftsopplegg, rase, avl, slaktekvalitet, fôring, fôrmidlar, beiteplanlegging, driftsbygningar, innreiing og helse er tema som du kan lese om i denne Bioforsk FOKUS. Forfattarar er Martha Ebbesvik, Lise Grøva og Turid Strøm alle tre rådgjevarar ved Bioforsk Økologisk.