Husdyrhald & fôring

Næringsstoff og fordøying

Foto: Lise Grøva


  • Fordøyelsessystemet hos fjørfe

    Fjørfe er en fugl, og har samme type fordøyelse som andre fugler: Fugler har nebb og tunge, men ikke tenner. De er altetere.

  • Fordøyelsessystemet hos gris

    Fordøyelseskanalen og fordøyelsesprosessen hos gris er svært lik den hos mennesker. Den er avhengig av konsentrert fôr som for eksempel korn.

  • Fordøyelsessystemet hos storfe

    Drøvtyggerne er effektive fôrsankere og effektive til å fordøye trevlerikt fôr som gras og høy.