Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Skolehageutdanning

Skolehagene i Norge opplever for tiden økt interesse og engasjement, og elevene som får dette tilbudet har mulighet til både å lære fag og å kose seg med selvdyrkede urter og grønnsaker. Den økte interessen for skolehager gjenspeiler seg også i ulike utdanningstilbud som tilbys i landet.

En skolehage er en fin arena for tverrfaglig læring, og en ressurs som kan knyttes til de fleste læringsmål i skolen. Skolehagen er også med og bidrar til økt kunnskap og undring over prosesser i naturen, som igjen øker respekten for og gleden ved å bidra i det økologiske kretsløpet. Og ikke minst- det er gøy å være i skolehagen.

 

Elevene lager sukkererttelt. Foto Kirsty McKinnon, Bioforsk

Det satses også på å utdanne/skolere interesserte innenfor hagebruk og pedagogisk bruk av skolehager. Et studie som tilbys ved UMB er “Fysisk aktivitet og mat. Økologiske skolehager og bærekraftig undervisning”. Dette studiet er rettet mot lærere, SFO- medarbeidere og andre som er interessert i å bidra til at barn og unge får kontakt med naturen og lærer ved egenerfaring hvordan “fra jord til bord” prosessen fungerer og viktigheten av matdyrking. Søknadsfristen for å melde seg på studietilbudet er 1. mars.  

I slutten av januar ble det også avholdt et seminar for skolehageinteresserte i regi av Oslo kommunale skolehager- Utdanningsetaten i Oslo, Oslo og Omegn Økologiske Hagebrukslag og Bioforsk Økologisk. Seminaret dreide seg rundt temaene drift av skolehage, dens plass i samfunnet og utviklingen fremover. Det var fokus både på praktiske gjøremål gjennom året, sosiologiske betraktninger og konkrete eksempler fra drivere av skolehager. Les referatet her.

For mer kunnskap om skolehage og praktiske tips ved anlegging av en skolehage, se her;  www.skolehagen.no

Se også her for mer informasjon om pedagogiske læremidler til undervisningen i skolehagen.

Nøkkelord:

økologisk

Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.