Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Varialbel erfaring med oppalsjord

Økologiske småplantedyrkere ønsker seg spiretestet økologisk oppalsjord med kvalitetsbevis. Erfaringene med norskprodusert økologisk oppalsjord er variabel. Er en oppalsjord god nok når plantene må overgjødsles allerede på ettbladstadiet? Hvor mye jord bør en økologisk plante som spirer fra frø få ha? Hvem har ansvaret for at oppalsjorden holder kvalitetsmessige mål? Det er mange uavklarte spørsmål knytte til dette.

Flere produsenter av småplanter som vi har snakket med har funnet jordblandinger og overgjødslingspraksiser som de er godt fornøyd med. Utprøvinger av oppalsjord i prosjektet Økogrønt 2010, viste imidlertid både for dårlig spiring, for mye ugras og at noen av jordtypene ikke hadde “kraft” nok til å fostre opp en kålplante fra frø til utplantingsklar plante.

 

Sprietest av oppalsjord. Foto: Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk

Økologiske småplanteprodusenter anbefales derfor å kontakte andre produsenter av småplanter og forhandlere av jord, for å få råd om hva de skal velge. Kontakt mellom produsenter av jord og brukere av jorda bør opprettholdes og videreutvikles for på sikt å utvikle stabile og kvalitetsmessig gode økologisk oppalsjordblandinger.

Vedlagte artikler viser noen av de gode og mindre gode erfaringene med oppalsjord

{F6AA7E35DF5C}

Nøkkelord:

økologisk

Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.