Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Fagseminar: Økologisk landbruk 2011

Frist for påmelding 15.februar

Fagbladet Økologisk landbruk arrangerer årsmøte og fagseminar på Bioforsk Økologisk, Tingvoll, onsdag 9. og torsdag 10. mars 2011. Seminaret er åpent for alle. Bioforsk Økologisk byr på en omfattende presentasjon av prosjektene ved senteret.

-  Vi er svært glade for at Bioforsk Økologisk tar på seg å arrangere dette arrangementet, sier Hege Sunde. Hun er redaktør i bladet Økologisk Landbruk. Sunde mener at fagbladet i samarbeid med forskningsinstitusjonen på Tingvoll har fått til et meget godt faglig program. Det er allerede bra med påmelding, men plass til flere. 

Redaktør i Økologisk Landbruk kan by på et omfattene program på Tingvoll.

Første dag er det husdyr som er tema. Forsker Håvard Steinshamn vil snakke om utfordringer ved intensivering i økologisk mjølkeproduksjon mens forsker Brit Ingeborg F. Henriksen vil snakke om husdyrvelferd i økologisk landbruk.

Det vil også bli en sesjon med der en går gjennom hva som skjer innen forskning på flått, før det blir omvisning på Tingvoll gard og i det nye fjøset.  Gardbruker Erik Lindhart vil orientere om Tingvoll gard, mens stipendiat Lise Grøva snakker om forskning på flått.

Vi vil også få korte orienteringer fra rådgiverne Marta Ebbesvik og Grete Lene Serikstad om status for økonomiprogram for økologisk landbruk og samling og systematisering av data foravlingsregistreringer. Dette blir før Gårdsbesøk på garden Hegerberget hos Petur Lars í Puntabyrgi og landbruksrådgiver Maud Grøtta.  På kvelden onsdag blir det festmiddag på Tingvoll fjordhotell.

Bærekraft, energi og klimagasser er tema for seminarets andre dag. I løpet av denne dagen vil forsker Sissel Hansen snakke om klimagasser i landbruket. Hun arbeidet med spesielt med klimagassen lystgass. Biologisk mangfold - viktige organismer i og på jorda er temaet forsker Reidun Pommeresche legger fram.

Rådgiver Liv Solemdal vil holde et innlegg om bærekraftig kosthold, der hun spesielt vil ha fokus på storkjøkken. Deltakeren vil få omvisning og orientering i Tingvoll sol-og bioenergisenter ved leder Ketil Valde pluss at forsker Anne Kristin Løes vil snakke om biogass og bruk av reststoffet til gjødsel.

To dager med mangfoldig program der deltakeren kan velge om de vil delta på en eller to dager. Fristen for påmelding er 15. februar.

PROGRAM

PÅMELDING