Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Ny bok for frukt- og bærdyrkere!

Vet du hvor mange ulike tege-arter som er nyttedyr i hagen? Eller hvilke skadedyr som er mest vanlige på frukttrærne? Boka “Nyttedyr, skadedyr og sjukdom i Frukt- og bærhagen” av Olav Sørum gir svar på disse spørsmålene.

 Boka gir først en oversikt over nyttedyra som kan være til hjelp mot de ulike skadegjørerne i frukt- og bærhagen, og hvordan vi kan legge til rette for at de kan være mest mulig til nytte. Deretter presenterer boka en grundig gjennomgang av skadedyr og sykdom, inndelt i ulike frukt- og bærkulturer, og årsakene til at problemene oppstår.

BLA I BOKA

Forfatteren er utdannet forsker og har i mange år arbeidet som rådgiver innen frukt og bær. Han er nå ansatt som rådgiver i Norsk

landbruksrådgivning Sogn og Fjordane. Sørum kjenner norske forhold godt, noe som kommer tydelig fram i boka. Det er nytte- og skadeorganismer i norske omgivelser som beskrives. Det samme gjelder de mer enn 680 bildene i boka. Boka vil derfor være til god hjelp for å identifisere de ulike nytte- og skadeorganismene i hagen.

Det er nesten ingen omtale av sprøyting og andre kjemiske tiltak i boka. Isteden beskriver forfatteren hvordan vi kan regulere skadedyr og sykdommer i samarbeid med naturen og ved hjelp av god agronomi. Biologisk kunnskap om nytte- og skadedyr er viktig for å sikre best mulig kvalitet på produktene.

Boka er beregna både på vanlige hageeiere og på yrkesdyrkere av frukt

og bær. 

Olav Sørum: Nyttedyr, skadedyr og sjukdom i frukt- og bærhagen.  Skald forlag ISBN 978-82-7959-143-6, 215 s, kr 298,-

Boka kan bestilles fra www.skald.no