Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Forsvaret: Nei til transfett, ja til økomat

Forsvaret vil fra 1. januar 2011 ikke kjøpe inn mat og produkter som inneholder industrielt modifisert transfett og palmeolje. De stiller også krav til sine leverandører at de skal kunne levere økologiske produkter.

 - Helst vil vi også unngå all palmeolje helt, men vi sier i alle fall nei til den som ikke er bærekraftig. Krava til våre leverandører er en del av forsvaret sin satsing der vi vil ta vår del av miljø og samfunnsansvaret, sier Pål H. Stenberg ved Forsvarets logistikkorganisasjon.

- Vi vil unngå produkter med skadelig palmeolje og industrielt modifisert transfett. Leverandørene skal også kunne tilby økologiske produkter, pluss at de vil øke sin andel med fairtradeprodukter. I år skal 5 % av maten i forsvaret være økologisk, i 2012 blir det 15 %.

- En viktig grunn til at vi stiller så strenge krav til våre leverandører er at vi vil sørge for at våre sluttbrukere får best mulig beskyttelse mot skadelig innhold i mat, sier Stenberg.

Han legger til at forsvaret har fokus på bruk av bærekraftige produkter, og ber leverandørene beskrive produktutvalg av truede arter, jamfør eksempelvis WWFs fiskeguide for truede arter.

Sølvi Johannessen, kjøkkensjef ved Ørlandet Hovedflystasjon. Foto: Forsvaret

{F6AA7E35DF5C}

Bærekraftig landbruk

-      At vi har fått lov å være med på prosjektet ”Økologisk mat i Forsvaret” har før til at vi er blitt mer bevisst på bærekraftig og økologisk landbruk og ikke minst tilsetningsstoffer i maten, sier kjøkkensjef ved Ørlandet Hovedflystasjon, Sølvi Johannessen.

Hun legger til at de også har fått øynene opp for å servere mat etter årstid.

- Dette med transfett og palmeolje har vi også fått mer fokus på, sier Sølvi Johannessen.

-De ansatte på kjøkkenet tenker mer over dette med tilsetningsstoffer, årstid og bærekraft etter at vi har vært med i prosjektet, mener Johannessen

-Dette har også vært en gylden anledning til å gi de vernepliktige litt godt matvett, sier kjøkkensjefen

Kjøkkenet ved Ørlandet Hovedflystasjon serverer 167 000 kostdøgn i året.

Mat og miljø

Pål H. Stenberg har vært leder for det nylig avslutta prosjektet for å innføre økologisk mat i fem kantiner i Midt-Norge.

-      Dette har økt vårt fokus på mat og miljø. Bioforsk Økologisk på Tingvoll har vært en viktig støttespiller ved å utvikle kurs, kursmateriell og studieturer for de ansatte ved de ulike kjøkken i Midt-Norge.

Selv om prosjektet nå er avslutta, fortsetter man å tilby økologisk mat.

Bioforsk Økologisk med rådgiver Liv Solemdal i spissen har vært viktig i flere store prosjekt der målet er å få storkjøkken til å bruke mer økologisk mat. Det viser seg at selv mange år etter at prosjektene er avslutta er det fremdeles mye økologisk på menyen, for eksempel ved St. Olavs hospital i Trondheim.

- Vi ved Ørlandet flystasjon vil også fortsette å kjøpe økologisk, særlig produktene det går mye av, forteller Sølvi Johannessen.