Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Lite giftige sopper i økologisk korn

Mens konvensjonelle kornbønder strever med høyt innhold av giftige sopper i kornet, er situasjonen en annen for dem som driver økologisk.  Nå lurer forskerne på hva økobøndene gjør som fører til mindre innhold av farlige soppgift i kornet.

På Nordic Baltic Fusarium seminar, arrangert av Bioforsk tidligere i år, viste Aksel Bernhoft fra Veterinærinstituttet analyseresultater fra en fersk artikkel som slo fast at det var mindre muggsopp og soppgifter (mykotoksiner) i økologisk enn i konvensjonelt korn. Dette stemmer ogs

{F6AA7E35DF5C}

å med resultater fra flere studier fra ulike land, som blir oppsummert i samme artikkel. Mykotoksiner forårsaket av Fusarium (muggsopp) kan føre til alvorlige problemer i fôr- og matkorn. Toksinene kan være helseskadelige for både dyr og mennesker.

 

Foto: Leif Arne Holme

 

Bernhoft viste også statistiske analyseresultater over mulige agronomiske og klimatiske forklaringsfaktorer for Fusarium og mykotoksiner i kornet.

LES MER på www.bioforsk.no