Emne

Økologiske grønnsaksdyrkere- utfordringer og produksjon

Grønnsaksrådgiverne i økologisk brokkoliåker hos Huseby Foto:Leikny Toften

Grønnsaksrådgiverne i Norsk Landbuksrådgiving besøkte tre økologiske grønnsaksprodusenter for å få innblikk i utfordringer og produksjon. Dagen var ledd i kunnskapsoverføringen fra økologisk til konvensjonell grønnsaksdyrking og ble støttet med spisskompetansemidler fra NLR Økologisk. 10 grønnsaksrådgivere deltok, og Thomas Holz fra NLR Østafjells var ansvarlig for programmet og gjennomføring av dagen med hjelp fra Anne Lene Malmer, NLR Viken.

Sist endret: 28/06/2016 14:28 Les mer

Fire bøker om belgfrukter

Det er FNs år for belgfrukter i år. Rådgiver Susanne Friis Pedersen ved NORSØK har lest fire bøker om belgfrukter. Her er hennes vurdering.

Sist endret: 28/06/2016 14:13 Les mer

Spania, Frankrike, Italia og Tyskland best i Europa

Agriculture, forestry and fishery statistics. 2015 edition. Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7158355/KS-FK-15-101-EN-N.pdf/79470e8c-abf3-43d3-8cd4-84880962cdd4

Fire land i Europa står for halvparten av det økologiske arealet i Europa: Spania, Frankrike, Italia og Tyskland. Totalt omfatter økologisk areal mer enn 100 millioner dekar, noe som utgjør 5,9 % av totalt jordbruksareal i området. Dette framgår av EUs offisielle statistikk, Eurostat.

Sist endret: 20/06/2016 14:10 Les mer

Gjødselbiller reduserer klimagassutslipp

Stor gjødselbille (Aphodius fossor). Foto: Göran Liljeberg

Gjødselbiller bidrar til nedbrytning av storfegjødsel på beite. De reduserer produksjonen av klimagasser i kurukene. Blir drøvtyggerne behandlet med antibiotika, påvirkes mikrolivet i gjødsla. Forsøk viser at gjødselbiller ble påvirket av antibiotika i gjødsla, noe som gav økt klimagassutslipp fra kurukene.    

Sist endret: 15/06/2016 13:42 Les mer

Organisk materiale i jord - fra stoff til økosystem

Innholdet av organisk materiale i jord, og da særlig karbonet i dette, har en sentral plass i debatten om klimaendringer og karbonlagring i jord. Det er imidlertid ikke en entydig forståelse av hva det organiske materialet er, hvordan det dannes og brukes. Her gis noen smakebiter på hvordan begrepene organisk materiale og humus er brukt gjennom historien. Videre diskuters hvordan organisk materiale og humus kan sees på i en økologisk sammenheng, basert på forskning innen flere ulike fagfelt.

>> Last ned PDF av artikkelen

Sist endret: 24/05/2016 09:13 Les mer

Matjordas økosystem

To meitemarkinnganger, en ved hver pinne. I løpet av natten har marken som bor til venstre vært oppå og «tettet» og «lukket døra» til gangen sin, mens den til høyre ikke har gjort det. Begge hullene var åpne dagen før. Foto: R. Pommeresche, NORSØK.

Et yrende liv rundt planterøtter, i veggene på meitemarkganger og rundt organisk materiale i jord er positivt. Hvem gjør egentlig hva i matjorda? Resultater fra forskning på samspill og samhandling i jord ser ut til  å viske ut de antatt klare grensene mellom produsenter og konsumenter av organisk materiale i jorda. Bakterier, sopp, smådyr og meitemark er viktige konsumenter i matjordas økosystem, men er de også viktige produsenter av humus og andre organiske stoffer?

>> Last ned PDF av artikkelen

Sist endret: 25/05/2016 08:40 Les mer

Mindre sprøytemidler, mer sædceller

Menn som spiser frukt og grønt uten eller med lave nivå av sprøytemiddelrester har et høyt antall sædceller.Foto: Anita Land, NORSØK

En amerikansk studie har undersøkt sammenheng mellom rester av kjemiske sprøytemidler i frukt og grønnsaker og antall sædceller hos unge menn. Forskerne fant færre sædceller hos dem som hadde spist frukt og grønt med høyt innhold av slike rester, sammenlignet med dem som hadde spist frukt og grønt med lave restnivåer. 

Sist endret: 20/05/2016 08:16 Les mer

Hvordan få de naturlige fiendene til å trives

Edderkopper er en av mange gode hjelpere for bonden. Foto:Reidun Pommeresche, NORSØK

Bruk av naturlige fiender mot ulike skadegjørere i landbruket er en velkjent strategi der en ikke ønsker å bruke kjemiske sprøytemidler. Men hvordan få disse organismene til å trives – og hvilken effekt har de på avling og kvalitet? Er biologisk mangfold alltid positivt i landbruket?

Sist endret: 27/04/2016 15:05 Les mer

Fornøyde økobønder i Trøndelag

På Bjerkem er det produksjon av økologisk melk og kjøtt og gamle kornsorter.Foto:Aina Bye

Et stort flertall av trønderske økoprodusenter er fornøyd med sitt yrkesvalg. Deres viktigste årsaker til å velge økologisk drift er knytta til miljø og helse. Økoprodusentene peker på bortfall av omleggingstilskudd og for lav pris i markedet som årsaker til dårlig rekruttering. Dette kommer fram i en spørreundersøkelse utført av Trøndelag Forskning og Utvikling.

Sist endret: 26/04/2016 19:01 Les mer

Kan oregano redusere metanutslippene fra storfe?

Ved Universitetet i Århus har de startet et prosjekt hvor målet er å redusere utslipp av metan fra mjølkekyr med opptil 25 %.Foto Anita Land, NORSØK

Ved å tilsette oregano i fôret til storfe kan metanproduksjonen i vomma reduseres. Danske forskere undersøker nå om slik fôrtilsetting kan bidra til å redusere klimagassutslippene i økologisk mjølkeproduksjon.

Sist endret: 25/04/2016 12:43 Les mer
Nyhetsarkiv
Kalender
Det er ingen aktiviteter i kalenderen for øyeblikket