Emne

Økologisk mat for storhusholdninger - Utfordringer og muligheter

Stortinget har fastsatt et mål på 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2020. Skal Norge nå Stortingets mål, må storhusholdning, offentlige og private, opp på minst dette nivået. For å få dette til må både prisen og tilgangen på økologiske varer forbedres.

Publisert: 31/08/2015 14:53 Les mer

Blomkål

 

Blomkål setter store krav til klima og gjødsling for å gi avling av god kvalitet. Selv om vi kan få en brukbar plante også med mindre egna klima, oppstår det gjerne kvalitetsfeil i selve hodet. Det betyr at det bare i de beste områdene er aktuelt å satse på dyrking av blomkål til omsetting til store grossister. Dyrking til f.eks gardssalg kan imidlertid være aktuelt de fleste steder.

Sist endret: 20/08/2015 10:18 Les mer

Organic Farming – nytt elektronisk tidsskrift

Økologiske grønnsaker Foto: Øystein Haugerud

Det nye tidsskriftet «Organic Farming» er fritt tilgjengelig på nett, og skal publisere vitenskapelige artikler om økologisk landbruk og matproduksjon.

Sist endret: 31/08/2015 11:30 Les mer

11- 13 november: Røros vil vise økoveien

Meieribestyrer Trond Vilhelm Lund med proteinsmoothie. Foto: Rørosmeieriet

I november arrangeres det økokongress med en stor porsjon Rørosmat. Vi håper det vil inspirere flere til å tenke økologisk, sier Trond V. Lund ved Rørosmeieriet.

Sist endret: 20/08/2015 14:10 Les mer

Grønngjødsel med belgvekster gir ikke større lystgassutslipp

Åker med erter av sorten Faust; Foto: Agropub

Bruk av belgvekster i grønngjødselblandinger gir avlingsøkning året etter. Nitrogenet som disse belgvekstene samler gir ikke økt lystgassutslipp, viser et forsøk utført i Danmark.

Sist endret: 14/08/2015 13:50 Les mer

Kunnskapsutveksling om økologisk dyrking

Det trengs mye kunnskap, både praktisk og teoretisk, for å mestre økologisk dyrking. Til sammen har bønder, rådgivere og forskere mye av den kunnskapen som er nødvendig for å lykkes. Det europeiske nettverket OK-Net Arable skal bidra til å samle og formidle kunnskap om økologisk dyrking av åkervekster.

Sist endret: 12/08/2015 14:43 Les mer

20. august; Markdag med tema helhetlig beiting i Hønefoss

Torsdag 20. august blir det markdag hos Anders Lerberg Kopstad, Avstikkeren 151, 3519 Hønefoss. Vi starter kl.17 og runder av kl 20

Sist endret: 12/08/2015 15:16 Les mer

Vil ha unge til å skrive om matsikkerehet

Tidsskriftet Solutions planlegger temanummer om matsikkerhet og inviterer unge  under 40 år til å sende artikler. i

Publisert: 14/07/2015 12:42 Les mer

Europeisk prosjekt om økologisk og miljøvennlig grisehold

Foto: Emma Brunberg, Bioforsk

Resultatene fra det europeiske ProPIG- prosjektet viser at dyrevelferdstiltak på gårdsnivå også gir mulighet til å redusere miljøeffektene av produksjonen.

Sist endret: 29/06/2015 10:04 Les mer

Fleire vegar til større volum

Fruktdyrkar Tone Ness meiner det er mogeleg å nå målet om to tonn økologiske eple per dekar på sin gard.

Sist endret: 28/05/2015 12:53 Les mer
Nyhetsarkiv