Emne

Kjenner du noen som helhjertet går inn for å fremme meitemarkens trivsel og utbredelse?

Reidun Pommeresche var hedersmeitemark i fjor. Nå leter OIKOS etter kandidater til årets hedersmeitemark

Styret i Oikos – Økologisk Norge etterlyser nå gode kandidater til hedersprisen Årets Meitemark 2016.

Sist endret: 08/02/2016 13:41 Les mer

Blomkål

 

Blomkål setter store krav til klima og gjødsling for å gi avling av god kvalitet. Selv om vi kan få en brukbar plante også med mindre egna klima, oppstår det gjerne kvalitetsfeil i selve hodet. Det betyr at det bare i de beste områdene er aktuelt å satse på dyrking av blomkål til omsetting til store grossister. Dyrking til f.eks gardssalg kan imidlertid være aktuelt de fleste steder.

Sist endret: 20/08/2015 10:18 Les mer

Stor bredde preger landbruket i Latvia

Tett og frodig rødkløvereng til frøproduksjon.

Latvisk landbruk er preget av stort mangfold, mange gode ideer og dyktige dyrkere! På studietur i den vestlige delen av landet fikk forskere fra Bioforsk se både endeløse kornåkre og små bedrifter med et stort produktmangfold. Turen ble arrangert i etterkant av kongressen for Nordiske Jordbruksforskeres Forening (NJF), som ble avholdt i Riga i juni.

Sist endret: 18/01/2016 11:03 Les mer

Kjøtt kan være en del av et ressursvennlig kosthold i et land hvor det er lettere å dyrke gras enn korn.

Foto: Anita Land

Kjøtt kan være en del av et ressursvennlig kosthold i et land hvor det er lettere å dyrke gras enn korn. Men, kjøttforbruket må være så lite at det kan produseres på lokale ressurser, og ikke på korn som kunne blitt menneskemat, skriver Sissel Hansen.

Sist endret: 07/01/2016 10:47 Les mer

Ny giv for NORSØK

- Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) blir 30 år i 2016 og er igjen eit nasjonalt kompetansesenter i full aktivitet. Dette er et godt tidspunkt for NORSØK for å starte eiga forskings-, utviklings- og formidlingsverksemd, seier Turid Strøm. Ho er frå 4. januar tilsett som dagleg leiar for NORSØK.

Sist endret: 07/01/2016 10:44 Les mer

Helse og velferd hos økologiske verpehøns

Foto: Anta Land

Prosjektet HealthyHens har undersøkt hva som skal til for å oppnå god helse og velferd hos økologiske verpehøns. Studier av mer enn 100 økologiske verpehønsbesetninger i åtte europeiske land har bidratt inn i prosjektet.  I prosjektet har blant annet forekomst av innvollsorm blitt undersøkt.

Sist endret: 30/11/2015 11:07 Les mer

Kløvertretthet - jakten på årsaken fortsetter

2. års eng med mye kløver og få nematoder i jorda høsten 2014. Foto: Grete Lene Serikstad

Flere nematodegrupper ble observert i jordprøver tatt på gårder i Midt-Norge i 2014. Angrepsgraden av rotråte på kløver varierte. Det var liten sammenheng mellom angrep av ulike skadegjørere. Fortsatt leting etter årsak til kløvertretthet er nødvendig.

Sist endret: 17/11/2015 14:22 Les mer

Råstoff fra mange land i økologisk kraftfôr

Foto: Anita Land, Nibio

Kraftfôret som de økologiske husdyra fôres med, skal være økologisk. Råstoffene i kraftfôret er mange, og opprinnelsesland endrer seg stadig, avhengig av blant annet tilgang og pris.

Publisert: 14/10/2015 10:26 Les mer

Agroøkologi som svar på verdens matproduksjon og matforsyning

Årets globale EXPO-utstilling har global matforsyning som tema. Det økologiske miljøet i Europa har bidratt til utstillingen med en rapport om hvordan agroøkologi kan bidra til å fø verdens befolkning.

Sist endret: 09/10/2015 09:10 Les mer

Uten biologisk mangfold- ingen mat i framtida

Heftet «Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste – samspill og utfordringer» presenterer utfordringer og muligheter for biologisk mangfold i kulturlandskapet. Det er utgitt som en del av et samarbeidsprosjekt mellom Oikos, Sabima og Norges Birøkterlag.

Sist endret: 07/10/2015 09:27 Les mer
Nyhetsarkiv