Emne

Plantevernplan 2014

For å sikre vellykka økologisk fruktdyrking er det ein forutsetning at grunnleggande faktorar er best mulige og at ein sett inn tiltak til rett tid.

Sist endret: 07/04/2014 14:54 Les mer

Husdyrgjødsel og lagerkapasitet

John Deere Møkkaspreder. Foto:Stian Sørensen

Riktig bruk av husdyrgjødsel er bra for bondens økonomi og gir samtidig redusert risiko for belastning på miljø og klima. For å møte de utfordringene vi har både lokalt og globalt, må husdyrproduksjonen drives mest mulig klima- og miljøvennlig. Nok lagerkapasitet er en forutsetning for riktig bruk av husdyrgjødsel. 

Sist endret: 10/04/2014 11:17 Les mer

WWOOF – Globale økologiske muligheter

Lær mer om økologisk gårdsdrift? Eller trenger du hjelp på gården din? På nettstedene til WWOOF kan gårdbrukere og frivillige finne hverandre.

Sist endret: 17/03/2014 15:55 Les mer

Fagbasert om utfordringer

Dyrevernalliansen har nylig meldt seg ut av Debio og avsluttet sin deltagelse i Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU). En del økologiske aktører har reagert på dette, og i kjølvannet av debatten har det dukket opp noen misforståelser.

Sist endret: 14/03/2014 09:20 Les mer

Fakta om økologisk mat og dyrevelferd?

Foto: Grøstadgris

Bioforsk Økologisk støtter Dyrevernalliansens arbeid for bedre dyrvelferd, og ble også bedt om å gi innspill til et «faktaark» som har skapt stor oppmerksomhet. Dessverre ser vi at våre innspill ikke er tatt hensyn til, og at det både er faktiske feil og en vinkling som ikke bidrar til å bedre dyrevelferden verken innen økologisk eller annen produksjon. Regelverket for økologisk husdyrhold tar større hensyn til dyrevelferd, selv om det for noen dyrearter ikke er så store forskjeller.

Sist endret: 10/03/2014 15:20 Les mer

Ikke lett å lure gulrotsugeren

Gulrotsugeren. Foto: Torgeir Tajet/NLR Viken

Finmasket dekke over åkeren og varsel om svermetider er blant tiltakene som kan hjelpe mot gulrotsugeren, som rammer 70 prosent av områdene hvor det dyrkes gulrøtter i Norge.

Sist endret: 12/02/2014 12:48 Les mer

Kalkingsforsøk med eggeskall

Foto:John Ingar Øverland,Rådgiver frø og proteinvekster Norsk Landbruksrådgiving

Eggehinner er rike på aminosyrer, mens eggeskallene kan brukes både som tilsetning i fôr og som kalkingsmiddel. I prosjektet CYCLE samarbeider SINTEF med Bioforsk, Norilia og andre industriaktører om utnyttelse av restråstoffer fra matindustri. Forsøk med eggeskall til kalking ble gjennomført i 2013 i regi av Norsk landbruksrådgivning Viken.

Sist endret: 12/02/2014 12:56 Les mer

Bruk av grønngjødsel for norske forhold

Foto: Anne Kjersti Bakken, Bioforsk

Hvordan bruke helårsgrønngjødsel slik at grønnmassen bidrar til god kornavling og samtidig ikke forurenser? I Byggro-prosjektet ble det arbeidet med disse spørsmålene på forsøksfelt i Midt-Norge og på Østlandet. Kortversjonen av de viktigste resultatene presenteres i et Bioforsk Temaark.

Sist endret: 20/02/2014 15:50 Les mer

Færre skadelige nematoder i økologiske åkerbrukssystem i Nederland

Forsøksfeltet, sommer 2006. Bildet er hentet fra originalartikkelen.

De første resultatene fra Nederlandsk forsøk virker lovende: det er mulig å forbedre jordhelsa med økologisk drift. Resultatene viser også tydelig at det finns økologiske metoder for å bekjempe patogener i jord, og gjøre dyrkingssystemer mer bærekraftig. 

Sist endret: 24/02/2014 09:26 Les mer

Enkel ugrasregulering i potet og grønnsaker

Foto: Kari Bysveen

Dagens utstyr for mekanisk ugrasregulering gir gode muligheter for å takle ugras i potet og grønnsaksproduksjon. På en maskindemonstrasjon i Lærdal i juni ble det vist noen nyheter for mekanisk ugrasregulering i radkulturer.

Sist endret: 21/01/2014 17:10 Les mer
Nyhetsarkiv