Emne

Økologiske grønnsaker gav færre tilfeller av svangerskapsforgiftning

Resultater fra en stor, norsk Mor og barn-undersøkelse viser at gravide som ofte spiser økologiske grønnsaker har lavere risiko for å få svangerskapsforgiftning enn kvinner som sjelden eller aldri gjør det.

Publisert: 01/10/2014 13:46 Les mer

Hvordan øke avlingene i økologisk landbruk?

Foto: Leif Arne Lie

Spørsmålet har vært tema for en arbeidsgruppe i det europeiske nettverket EIP-AGRI. Nå har de gitt ut en brosjyre om praktiske løsninger og gode eksempler på hva som kan gjøres for å gi høyere og mer stabile avlinger i det økologiske landbruket.

Publisert: 01/10/2014 13:36 Les mer

Miljøvennlig landbruk- hva er det?

Hva gjør landbruket miljøvennlig? Bioforsk har sett på praksisen i både økologisk og konvensjonelt landbruk i Møre og Romsdal. Miljømelk kalles det omfattende prosjektet. 

Publisert: 29/09/2014 14:04 Les mer

ØKOUKA

Selv om det ”tjuvstartes” med familiedag på Kongsgården søndag, er det mandag 22. september som er den formelle åpningen av ØKOUKA 2014. Da braker det løs med gratis økologisk frokost til alle i Mathallen. Frokosten starter 08.00 og alle er velkommen!

Sist endret: 18/09/2014 09:32 Les mer

Forbruket går opp – arealet på stedet hvil

Stadig flere forbrukere interessert i miljø, helse og sunn mat kjøper økologisk mat. Det er ingen tilsvarende økning i økologisk areal og økologiske produsenter, verken i Norge eller Sverige. En svensk rapport analyserer hva ulike aktører kan gjøre for å øke andelen av innenlandske økologiske produkter på markedet.

Sist endret: 09/09/2014 14:32 Les mer

Økologisk landbruk gjør landbruket bedre

Økologisk bygg med underkultur. Foto: Randi Berland Frøseth

Satsing på økologisk landbruk begrunnes blant annet med driftsformens rolle som spydspiss i arbeidet for å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig. På oppdrag fra Norges Bondelag har Bioforsk Økologisk utgitt rapporten «Økologisk landbruk – driftsformens spydspissfunksjon til det norske landbruket».  -Rapporten viser ved eksempler hvordan økologisk landbruk bidrar til å påvirke landbruket innenfor temaene dyrevelferd, kjemisk plantevern, gjødsling, jord- og plantekultur, sier rådgiver Grete Lene Serikstad i Bioforsk

Sist endret: 29/09/2014 10:42 Les mer

Positive effekter av omlegging til økologisk mat

Tingvoll sykehjem var den første offentlige institusjonen som mottok Debios serveringsmerke i sølv. En omlegging til økologisk mat i storkjøkken krever innsats og eierskapsfølelse hos de ansatte, og fører med seg flere positive effekter enn bare servering av økologisk mat.

Sist endret: 08/09/2014 09:34 Les mer

Fosfor i søkelyset

Fosfor er avgjørende for verdens matvareproduksjon, men det er bemerkelsesverdig lite kjent tema i Norge. Foto: Jon Magne Holten

Råstoff til fosforgjødsel vil bli en utfordring i framtida. Etterspørselen øker, lagrene av mineralsk fosfor tappes. Resirkulering av fosfor blir stadig viktigere for å opprettholde matproduksjonen. Kan fosfor i kloakkslam brukes på nytt? 

Sist endret: 03/09/2014 14:53 Les mer

Coop årets leverandør av økologiske produkt

Landbruksdirektør i Møre og Romsdal, Anne Berit Løset samen med  ein fornøgd  Miljøsjef i Coop, Knut Lutnæs tok imot prisen torsdag.


Coop fikk tildelt prisen som årets leverandør av økologiske produkt.  -Dei får prisen for å ha satsa på økologiske varer over tid og at dei gjer økologiske varer tilgjengelege over heile landet, seier Anne Berit Løset, landbruksdirektør i Møre og Romsdal og  en glad Miljøsjef i Coop, Knut Lutnæs, kjem til Ålesund for å motta prisen.

Sist endret: 29/08/2014 09:10 Les mer

Dansk forskning på plantevern i økologisk fruktdyrking

Plantevern er et viktig tema for dansk forskning i økologisk fruktdyrking. Arbeidet videreføres i et nytt prosjekt i år. Tiltak mot ugras og andre skadegjørere prøves ut i eple- og pæredyrking, men metodene er aktuelle for alle typer frukt. Utvikling av nye metoder mot sopp og skadedyr er nødvendig for å gi større utbytte og bedre lønnsomhet i produksjonen.

Sist endret: 19/08/2014 14:44 Les mer
Nyhetsarkiv