Emne

ØKOUKA

Selv om det ”tjuvstartes” med familiedag på Kongsgården søndag, er det mandag 22. september som er den formelle åpningen av ØKOUKA 2014. Da braker det løs med gratis økologisk frokost til alle i Mathallen. Frokosten starter 08.00 og alle er velkommen!

Sist endret: 18/09/2014 09:32 Les mer

Forbruket går opp – arealet på stedet hvil

Stadig flere forbrukere interessert i miljø, helse og sunn mat kjøper økologisk mat. Det er ingen tilsvarende økning i økologisk areal og økologiske produsenter, verken i Norge eller Sverige. En svensk rapport analyserer hva ulike aktører kan gjøre for å øke andelen av innenlandske økologiske produkter på markedet.

Sist endret: 09/09/2014 14:32 Les mer

Positive effekter av omlegging til økologisk mat

Tingvoll sykehjem var den første offentlige institusjonen som mottok Debios serveringsmerke i sølv. En omlegging til økologisk mat i storkjøkken krever innsats og eierskapsfølelse hos de ansatte, og fører med seg flere positive effekter enn bare servering av økologisk mat.

Sist endret: 08/09/2014 09:34 Les mer

Fosfor i søkelyset

Fosfor er avgjørende for verdens matvareproduksjon, men det er bemerkelsesverdig lite kjent tema i Norge. Foto: Jon Magne Holten

Råstoff til fosforgjødsel vil bli en utfordring i framtida. Etterspørselen øker, lagrene av mineralsk fosfor tappes. Resirkulering av fosfor blir stadig viktigere for å opprettholde matproduksjonen. Kan fosfor i kloakkslam brukes på nytt? 

Sist endret: 03/09/2014 14:53 Les mer

Coop årets leverandør av økologiske produkt

Landbruksdirektør i Møre og Romsdal, Anne Berit Løset samen med  ein fornøgd  Miljøsjef i Coop, Knut Lutnæs tok imot prisen torsdag.


Coop fikk tildelt prisen som årets leverandør av økologiske produkt.  -Dei får prisen for å ha satsa på økologiske varer over tid og at dei gjer økologiske varer tilgjengelege over heile landet, seier Anne Berit Løset, landbruksdirektør i Møre og Romsdal og  en glad Miljøsjef i Coop, Knut Lutnæs, kjem til Ålesund for å motta prisen.

Sist endret: 29/08/2014 09:10 Les mer

Dansk forskning på plantevern i økologisk fruktdyrking

Plantevern er et viktig tema for dansk forskning i økologisk fruktdyrking. Arbeidet videreføres i et nytt prosjekt i år. Tiltak mot ugras og andre skadegjørere prøves ut i eple- og pæredyrking, men metodene er aktuelle for alle typer frukt. Utvikling av nye metoder mot sopp og skadedyr er nødvendig for å gi større utbytte og bedre lønnsomhet i produksjonen.

Sist endret: 19/08/2014 14:44 Les mer

Omlegging til økologisk dyrking – hva skal til?

Etterspørselen etter økologisk dyrkete grønnsaker, frukt og bær er stor, men konvensjonelle produsenter vegrer seg likevel for å legge om. Anna B. Milford ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, NILF, har spurt dyrkere hvorfor de ikke dyrker økologisk. 

Sist endret: 18/07/2014 09:04 Les mer

Ny studie finn statistisk sikre forskjellar på økologisk og ikkje-økologisk mat

I den mest omfattande studien av sitt slag har ei internasjonal ekspertgruppe, leia av Universitetet i Newcastle i England, vist at økologisk dyrka vekstar og mat basert på økologisk dyrka vekstar inneheld opp mot 60 % meir av fleire viktige antioksidantar og lågare nivå av tungmetall, enn konvensjonelt dyrka vekstar.

Sist endret: 15/07/2014 09:23 Les mer

Klimagassutslipp fra mjølkeproduksjon er mer enn bare raping

Drøvtyggere beskyldes for store klimagassutslipp i form av metangass-raping. En svensk doktoravhandling viser at grovfôrproduksjonen står for nærmere halvparten av totalt utslipp fra mjølkeproduksjonen. Den gode nyheten er at disse utslippene kan reduseres ved å utnytte ressursene i grovfôrproduksjonen best mulig.

Publisert: 08/07/2014 10:28 Les mer

Uke 39: 22. september - ØKOUKA

Programmet til ØKOUKA er i ferd med å ta form. Uka er en feiring av norsk økologisk mat og produksjon, og har som mål å formidle råvarer, kunnskap og inspirasjon. ØKOUKA er en videreføring av suksessen ØKOSLO som ble avholdt i fjor. –Jeg kan garantere at det også i år vil bli arrangementer for enhver smak, sier Alexandra Devik prosjektleder i Økouka.
Sist endret: 07/07/2014 10:14 Les mer
Nyhetsarkiv