Emne

Dansk forskning på plantevern i økologisk fruktdyrking

Plantevern er et viktig tema for dansk forskning i økologisk fruktdyrking. Arbeidet videreføres i et nytt prosjekt i år. Tiltak mot ugras og andre skadegjørere prøves ut i eple- og pæredyrking, men metodene er aktuelle for alle typer frukt. Utvikling av nye metoder mot sopp og skadedyr er nødvendig for å gi større utbytte og bedre lønnsomhet i produksjonen.

Sist endret: 19/08/2014 14:44 Les mer

Omlegging til økologisk dyrking – hva skal til?

Etterspørselen etter økologisk dyrkete grønnsaker, frukt og bær er stor, men konvensjonelle produsenter vegrer seg likevel for å legge om. Anna B. Milford ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, NILF, har spurt dyrkere hvorfor de ikke dyrker økologisk. 

Sist endret: 18/07/2014 09:04 Les mer

Ny studie finn statistisk sikre forskjellar på økologisk og ikkje-økologisk mat

I den mest omfattande studien av sitt slag har ei internasjonal ekspertgruppe, leia av Universitetet i Newcastle i England, vist at økologisk dyrka vekstar og mat basert på økologisk dyrka vekstar inneheld opp mot 60 % meir av fleire viktige antioksidantar og lågare nivå av tungmetall, enn konvensjonelt dyrka vekstar.

Sist endret: 15/07/2014 09:23 Les mer

Klimagassutslipp fra mjølkeproduksjon er mer enn bare raping

Drøvtyggere beskyldes for store klimagassutslipp i form av metangass-raping. En svensk doktoravhandling viser at grovfôrproduksjonen står for nærmere halvparten av totalt utslipp fra mjølkeproduksjonen. Den gode nyheten er at disse utslippene kan reduseres ved å utnytte ressursene i grovfôrproduksjonen best mulig.

Publisert: 08/07/2014 10:28 Les mer

Uke 39: 22. september - ØKOUKA

Programmet til ØKOUKA er i ferd med å ta form. Uka er en feiring av norsk økologisk mat og produksjon, og har som mål å formidle råvarer, kunnskap og inspirasjon. ØKOUKA er en videreføring av suksessen ØKOSLO som ble avholdt i fjor. –Jeg kan garantere at det også i år vil bli arrangementer for enhver smak, sier Alexandra Devik prosjektleder i Økouka.
Sist endret: 07/07/2014 10:14 Les mer

Andelslandbruket som økologisk spydspiss

Andelslandbruk ivaretar og fremmer miljømessig, økonomisk, sosial og kulturell bærekraft og verdiskaping. Dette er en av konklusjonene i en ny rapport fra Telemarksforsking.

Sist endret: 10/07/2014 08:56 Les mer

Nytteinsekter trives med blomsterplanter

Økt plantemangfold i og rundt jordbruksarealer gir bedre livsmiljø for nytteinsekter. Nytteinsekter er naturlige fiender av ulike skadegjørere og kan være en viktig del av plantevernstrategien i økologisk landbruk.

Publisert: 04/07/2014 10:07 Les mer

- Vet du hva som er i kraftfôret?

Før kjøpte bønder kraftfôr i sekker, med innholdsdeklarasjoner de kunne studere i ro og mak. I dag leveres fôret i bulk, og bonden kan sjekke ingrediensene på nett via et batchnummer. Vi lurte på hva det egentlig er de små, blanke fôrbitene og hvor råstoffene er fra? Og hva er forskjellen på økologisk og konvensjonelt kraftfôr?

Sist endret: 26/06/2014 14:07 Les mer

Økologisk best for humlene

Det er ikke nok å øke andelen kløvereng i landskapet ved konvensjonell dyrking, for at humler og andre pollinerende insekter skal trives bedre. Økologisk jordbruk er mer effektivt for insektenes trivsel og dermed økt pollinering, viser en ny studie fra Universitetet i Lund, Sverige.

Sist endret: 24/06/2014 12:28 Les mer

Kven blir "Årets leverandør av økologiske produkt" i 2014?

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer både publikum og fagfolk til å kome med forslag på gode kandidatar. Vinnaren blir kåra under Den Norske Matfestivalen i Ålesund i august.

Sist endret: 03/06/2014 11:26 Les mer
Nyhetsarkiv
Kalender