Emne

Trengs det egne raser til økologisk fjørfeproduksjon?

foto Liv Birkeland

Dette spørsmålet var starten på et utredningsarbeid som Bioforsk Økologisk har utført på oppdrag fra Mattilsynet og Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU). Oppdraget omfattet verpehøns, broilere og kalkun.

Sist endret: 15/10/2014 09:40 Les mer

Ugras – en utfordring for mange

I løpet av neste år blir bokserien om plantevern og plantehelse i økologisk landbruk fra Bioforsk Plantehelse komplett, ved at det gis ut et femte bind om ugras i eng og beite. Forsker Lars Olav Brandsæter leder arbeidet med ugrasboka, og her forteller han om ulike oppgaver han arbeider med. Hva tenker han om de tiltakene vi i dag kan sette inn mot ugras i økologisk drift – og er det nye tiltak i sikte?

Sist endret: 13/10/2014 13:45 Les mer

Mangfold i landbrukets tjeneste

Visste du at det myldrende mangfoldet av organismer i jorda og på gårdene er en viktig forutsetning for matproduksjonen vår? Visste du også at dagens intensive matproduksjon er en viktig årsak til tap av biologisk mangfold.

Sist endret: 10/10/2014 09:01 Les mer

18- 25 oktober: Økouka, Sør- Trøndelag

Sist endret: 06/10/2014 09:44 Les mer

Økologiske grønnsaker gav færre tilfeller av svangerskapsforgiftning

Resultater fra en stor, norsk Mor og barn-undersøkelse viser at gravide som ofte spiser økologiske grønnsaker har lavere risiko for å få svangerskapsforgiftning enn kvinner som sjelden eller aldri gjør det.

Publisert: 01/10/2014 13:46 Les mer

Hvordan øke avlingene i økologisk landbruk?

Foto: Leif Arne Lie

Spørsmålet har vært tema for en arbeidsgruppe i det europeiske nettverket EIP-AGRI. Nå har de gitt ut en brosjyre om praktiske løsninger og gode eksempler på hva som kan gjøres for å gi høyere og mer stabile avlinger i det økologiske landbruket.

Publisert: 01/10/2014 13:36 Les mer

Seminar om miljøvennlig landbruk

Miljømelk er forskning på gardsnivå. Bioforsk har studert 20 melkegarder i Møre og Romsdal og sett på sammenhengen mellom økonomiske resultater og miljøeffekter av gardsdrifta.

Sist endret: 10/10/2014 09:14 Les mer

ØKOUKA

Selv om det ”tjuvstartes” med familiedag på Kongsgården søndag, er det mandag 22. september som er den formelle åpningen av ØKOUKA 2014. Da braker det løs med gratis økologisk frokost til alle i Mathallen. Frokosten starter 08.00 og alle er velkommen!

Sist endret: 18/09/2014 09:32 Les mer

Forbruket går opp – arealet på stedet hvil

Stadig flere forbrukere interessert i miljø, helse og sunn mat kjøper økologisk mat. Det er ingen tilsvarende økning i økologisk areal og økologiske produsenter, verken i Norge eller Sverige. En svensk rapport analyserer hva ulike aktører kan gjøre for å øke andelen av innenlandske økologiske produkter på markedet.

Sist endret: 09/09/2014 14:32 Les mer

Økologisk landbruk gjør landbruket bedre

Økologisk bygg med underkultur. Foto: Randi Berland Frøseth

Satsing på økologisk landbruk begrunnes blant annet med driftsformens rolle som spydspiss i arbeidet for å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig. På oppdrag fra Norges Bondelag har Bioforsk Økologisk utgitt rapporten «Økologisk landbruk – driftsformens spydspissfunksjon til det norske landbruket».  -Rapporten viser ved eksempler hvordan økologisk landbruk bidrar til å påvirke landbruket innenfor temaene dyrevelferd, kjemisk plantevern, gjødsling, jord- og plantekultur, sier rådgiver Grete Lene Serikstad i Bioforsk

Sist endret: 29/09/2014 10:42 Les mer
Nyhetsarkiv