Emne

Sortsvalg viktig for kornavlingene

Forsøk med økologisk dyrking av bygg, havre og hvete viser interessante sortsforskjeller når det gjelder avlingsnivå og kvalitet. Forsøkene har pågått på Østlandet og i Midt-Norge i flere år.

Publisert: 28/11/2014 10:06 Les mer

Avlsstrategier for husdyr i økologisk landbruk

Foto: Anita Land, Bioforsk

Prosjektet «LowInputBreed» ble avsluttet tidligere i år. Utvikling av nye avlsstrategier og forbedret husdyrhold har vært målet for det EU-finansierte prosjektet. De mange resultatene fra prosjektet er lett tilgjengelig på nett

Sist endret: 26/11/2014 18:00 Les mer

Økonomi i økologisk potetdyrking

Agronomi, investeringsnivå og omsetningsform er de faktorene som mest påvirker økonomien i økologisk potetdyrking. Agronomiske tiltak som bedrer økonomien spenner vidt. I dette temaarket er det tatt med litt om arealets plassering og tilstand, betydningen av friske settepoteter, ugrashandtering samt betydningen av skånsom høsting og god lagring har å si for kvaliteten.

Sist endret: 25/11/2014 14:49 Les mer

God kvalitet på bordet med bor

Foto: Liv Fagertun

Næringsstoffet bor (B) påvirker mange prosesser i plantene. Misvekst på grunn av bormangel er et kjent fenomen for plantedyrkere i Norge, særlig innen grønnsaker, frukt og bær, men også for gras, korn og skogstrær.

Sist endret: 18/11/2014 14:51 Les mer

Årets unge bonde 2014 driver økologisk, selvfølgelig

Tor Jacob Solberg (32) er kåret til Årets unge bonde 2014 . Prisen ble delt ut av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Han er opptatt av å rydde gamle beiteområder og skog, og er engasjert i dyrevelferd, bærekraft og økologisk landbruk.

Sist endret: 10/11/2014 11:06 Les mer

Avlinger i økologisk gras- og rødkløvereng

Når og hvor ofte bør enga høstes for å få størst mulig avling? Hvilke faktorer betyr mest for avlingsnivået – og hvordan oppnå best mulig grovfôrkvalitet? Eksisterende data fra norske forsøksserier med økologisk engdyrking har blitt analysert for å kvantifisere avlingsmengde og avlingskvalitet.

Sist endret: 04/11/2014 12:50 Les mer

Store miljøvariasjoner

I norsk landbruk er det stor variasjon når det gjelder hvordan de ulike gardsbruka drives. Dette fører til ulike miljøpåvirkninger. Det konstaterer forskerne etter en studie av ti konvensjonelle og ti økologiske bruk med melkekyr i Møre og Romsdal.

Sist endret: 31/10/2014 09:53 Les mer

Plantevern i økologisk landbruk

Plantevern i økologisk landbruk omfatter både forebyggende og direkte tiltak. Kunnskap om nytteorganismer og ulike skadegjørere er en forutsetning for vellykket plantevern. Her presenteres bøker, informasjonsmateriell og nettsider om plantevern i ulike kulturer.

Sist endret: 24/10/2014 15:18 Les mer

Trengs det egne raser til økologisk fjørfeproduksjon?

foto Liv Birkeland

Dette spørsmålet var starten på et utredningsarbeid som Bioforsk Økologisk har utført på oppdrag fra Mattilsynet og Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU). Oppdraget omfattet verpehøns, broilere og kalkun.

Sist endret: 15/10/2014 09:40 Les mer

Ugras – en utfordring for mange

I løpet av neste år blir bokserien om plantevern og plantehelse i økologisk landbruk fra Bioforsk Plantehelse komplett, ved at det gis ut et femte bind om ugras i eng og beite. Forsker Lars Olav Brandsæter leder arbeidet med ugrasboka, og her forteller han om ulike oppgaver han arbeider med. Hva tenker han om de tiltakene vi i dag kan sette inn mot ugras i økologisk drift – og er det nye tiltak i sikte?

Sist endret: 13/10/2014 13:45 Les mer
Nyhetsarkiv