Emne

Økologisk driftsform og økt artsmangfold

Mange undersøkelser viser at en økologisk driftsform gir økt artsmangfold. Men også i det økologiske landbruket trengs det spesielle tiltak for å sikre biodiversitet på gardsnivå.

Sist endret: 26/02/2015 10:37 Les mer

Økologiske epleavlinger i 2014

Epleavlinger på fire økologiske bruk har blitt registrert. Det teoretiske avlingsnivået i feltene var over 1 200 kg per dekar. Det er viktig at andelen 1.klasse-epler av avlingen blir størst mulig

Publisert: 25/02/2015 09:28 Les mer

Omsetning av økologisk mat øker globalt

Foto: Anita Land, Bioforsk

I 2013 ble det omsatt økologiske produkter for 72 milliarder US dollar globalt. Om lag 2 millioner bønder dyrker i alt 430 millioner dekar jord som er sertifisert som økologisk.

Sist endret: 23/02/2015 12:59 Les mer

Slå riktig

Når og hvor ofte bør enga høstes for å få størst mulig avling? Hvilke faktorer betyr mest for avlingsnivået – og hvordan kan man oppnå best mulig grovfôrkvalitet? Eksisterende data fra norske forsøksserier med økologisk engdyrking har blitt analysert for å kvantifisere avlingsmengde og avlingskvalitet.

Sist endret: 02/02/2015 09:53 Les mer

Stor interesse for nasjonalt økomelkseminar

Bønder, rådgivere og forskere samla på seminar om økologisk melkeproduksjon.

Forrige ukes nasjonale seminar om økomelk samlet hele 160 deltakere, både bønder, rådgivere og forskere. Alle med stort engasjement for å utvikle og forbedre økologisk melkeproduksjon.

Sist endret: 21/01/2015 13:55 Les mer

Større mangfold gir større avlinger

Foto: Liv Birkeland

Forskjellene mellom avlinger i konvensjonelt og økologisk landbruk er mindre enn det har vært hevdet tidligere. Driftsmetoder som øker mangfoldet kan også øke avlingene i økologisk landbruk. Dette kommer fram i en ny, stor metaanalyse med data fra hele verden.

Publisert: 12/01/2015 08:50 Les mer

Norske åkerbønner – alternativ til importert soya?

Åkerbønner inneholder mye protein og kan erstatte soya i kraftfôret. De gir god forgrødeeffekt og et bedre vekstskifte ved korndyrking. Norsk Landbruksrådgivning Viken har nylig oppdatert sin dyrkingsveiledning for åkerbønner.

Publisert: 08/01/2015 14:14 Les mer

Økoøl fra Trøndelag til GrÜne Woche

Mia Maria Liljeholm, Foto: Reins Klosters

Norges første økologisk bryggeri drar til Berlin neste uke for å vise seg fram. Bryggeri er tilknyttet den 3000 år gamle gården Reins Kloster i Rissa i Trøndelag. Hans H. Horneman er 10. generasjon Horneman som eier og driver gården.  

Sist endret: 08/01/2015 10:57 Les mer

Økologiske kornavlinger i Sverige, regionale forskjeller

Jordbruksstatistikk viser at økologiske kornavlinger i Sverige varierer mellom regioner. Sammenlignet med avlingsnivået for konvensjonelt korn, var de økologiske kornavlingene noe lavere. Variasjonen mellom år er ofte lik for de to driftsmåtene.

Publisert: 07/01/2015 11:29 Les mer

Glemt å kjøpe kalender? Her har du en med Jord som tema

2015 er Det internasjonale jordåret, har FN bestemt. I den forbindelse har Skog og Landskap laget en kalender som hver måned presenterer en jordgruppe og et jordfaglig tema.

Sist endret: 16/01/2015 10:17 Les mer
Nyhetsarkiv