Emne

Gulrotproduksjon- agronomi og økonomi

Økologisk gulrot er etterspurt og kan dyrkes over store deler av landet.

Sist endret: 30/03/2015 12:35 Les mer

Råtnerest som gjødsel

Hvordan kan vi bruke rånerest fra biogassanlegg i økologisk landbruk uten å få uønskede stoffer i miljøet?

Biogassproduksjon gir også en råtnerest, som kan brukes som gjødsel. Foruten næringsstoffer som nitrogen og fosfor kan råtneresten inneholde uønskete stoffer, avhengig av hva slags råstoff som brukes i produksjonen. På oppdrag fra Mattilsynet har Bioforsk utgitt en rapport om muligheter og begrensninger for bruk av råtnerest fra biogassanlegg som gjødsel i økologisk landbruk.

Sist endret: 30/03/2015 11:15 Les mer

Plantevernpreparater tillatt i økologisk landbruk

Foto: Kari Bysveen

Direkte planteverntiltak kan være nødvendige i økologisk drift. Noen plantevernmidler er tillatt, disse har naturlig opphav og ulik virkning. Godkjenning av slike midler er underlagt norsk og internasjonalt regelverk. Krav om redusert kjemikaliebruk generelt i landbruket aktualiserer utvikling av flere slike midler.

Sist endret: 26/03/2015 14:43 Les mer

Tilbod om økologisk veiledning i 2015

Økologisk Førsteråd og Gruppebasert rådgiving er tilbod opne for alle interesserte. Økoplan og Rådgivingstimar er tilbod for bruk med tilknyting til Debio.

Sist endret: 09/03/2015 09:13 Les mer

Økologisk landbruk i Danmark styrkes

I Danmark har fødevareminister Dan Jørgensen lansert «Økologiplan Danmark». Målet er å doble den danske øko-produksjonen innen 2020, sett i forhold til omfanget i 2007. Utdanning, rådgivning og ikke minst forskning er viktige deler av planen, som har 400 millioner danske kroner som ramme.

Sist endret: 03/03/2015 10:50 Les mer

Økologisk mat – kvalitet og helseeffekter

Hva vet vi om kvalitet og helseeffekter av økologisk mat – og hva vet vi ikke? Professor Axel Mie ved Karolinska Institutet i Sverige har oppsummert eksisterende forskning om dette i en ny vitensyntese fra Sveriges Lantbruksuniversitet.

Sist endret: 02/03/2015 09:08 Les mer

Økologisk driftsform og økt artsmangfold

Mange undersøkelser viser at en økologisk driftsform gir økt artsmangfold. Men også i det økologiske landbruket trengs det spesielle tiltak for å sikre biodiversitet på gardsnivå.

Sist endret: 26/02/2015 10:37 Les mer

Økologiske epleavlinger i 2014

Epleavlinger på fire økologiske bruk har blitt registrert. Det teoretiske avlingsnivået i feltene var over 1 200 kg per dekar. Det er viktig at andelen 1.klasse-epler av avlingen blir størst mulig

Publisert: 25/02/2015 09:28 Les mer

Omsetning av økologisk mat øker globalt

Foto: Anita Land, Bioforsk

I 2013 ble det omsatt økologiske produkter for 72 milliarder US dollar globalt. Om lag 2 millioner bønder dyrker i alt 430 millioner dekar jord som er sertifisert som økologisk.

Sist endret: 23/02/2015 12:59 Les mer

Slå riktig

Når og hvor ofte bør enga høstes for å få størst mulig avling? Hvilke faktorer betyr mest for avlingsnivået – og hvordan kan man oppnå best mulig grovfôrkvalitet? Eksisterende data fra norske forsøksserier med økologisk engdyrking har blitt analysert for å kvantifisere avlingsmengde og avlingskvalitet.

Sist endret: 02/02/2015 09:53 Les mer
Nyhetsarkiv